Ubezpieczenie dla uczniów – czy jest obowiązkowe?

Każdy rodzic zna ten scenariusz, kiedy jego pociecha na początku roku szkolnego ogłasza, że wychowawca poprosił o opłacenie składki na ubezpieczenie szkolne. Wiele osób bezrefleksyjnie ją reguluje, nie wiedząc tak naprawdę, za co płaci i jaką ochronę ubezpieczenia taka polisa zapewni ich dzieciom. Warto więc odpowiedzieć na pytanie, czy rodzic ma obowiązek opłacać takie ubezpieczenie w szkole?

Grupowe ubezpieczenie szkolne

Oferowane przez szkoły polisy to tzw. ubezpieczenia grupowe. Oznacza to, że stronami umowy są szkoła i towarzystwo ubezpieczeniowe. W takich warunkach rodzice nie mają możliwości negocjacji zapisów umowy, a często – szczególnie, jeśli opłata za polisę NNW jest przedstawiana jako jedna z obowiązkowych opłat na początku roku szkolnego – nie mogą też zapoznać się z jej zapisami i ogólnymi warunkami ubezpieczenia.

Wzięcie udziału w takim ubezpieczeniu nie jest obowiązkowe i szkoła nie ma prawa wymagać od rodzica, by ten w taki sposób ubezpieczył dziecko. Nie musi on też przedstawiać placówce innych dokumentów potwierdzających, że uczeń jest ubezpieczony w innej formie. Oczywiście brak jakiejkolwiek ochrony nie jest rozwiązaniem – jeśli nie korzystamy z ubezpieczenia grupowego, warto skorzystać z indywidualnej polisy i szukać ofert w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych.

Zawody

Indywidualne ubezpieczenie ucznia – dlaczego warto?

Przewagą szukania ofert ubezpieczenia dziecka na własną rękę jest na pewno fakt, że możemy dopasować zakres i warunki ubezpieczenia do potrzeb swojej pociechy. W przypadku polisy oferowanej przez szkołę, ochrona ta jest symboliczna i często może nie wystarczać np. na pokrycie kosztów leczenia czy rehabilitacji w przypadku, gdy dziecko dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu. Jeśli decydujemy się na ubezpieczenie indywidualne, sami możemy dowolnie rozszerzać pakiet ochrony i zakres ryzyk.

Polisa grupowa oznacza takie same warunki dla wszystkich ubezpieczonych dzieci. A nie każdemu uczniowi może taki wystarczać – np. jeśli bierze udział w zawodach sportowych lub wyjeżdża za granicę. Co ważne, brak wykupionego ubezpieczenia proponowanego przez szkołę nie może być podstawą do wykluczenia dziecka w udziale w takich konkursach. Konieczne będzie jednak znalezienie polisy na własną rękę i dopasowanie go do potrzeb naszej pociechy.