Ubezpieczenie dla dziecka – najpopularniejsze rodzaje

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, często nazywane ubezpieczeniem szkolnym, to tylko jedna z polis, jaką towarzystwa ubezpieczeniowe oferują niepełnoletnim. Równie często proponowane są rodzinne ubezpieczenia na zdrowie i życie oraz ubezpieczenie posagowe dla dziecka. Czym się charakteryzują i czy warto je wykupić?

Ubezpieczenie na zdrowie i życie dla dziecka

W ofertach ubezpieczycieli rzadko pojawiają się osobne polisy na życie dla niepełnoletniego. Nie oznacza to jednak, że rodzice nie mają możliwości ochrony swojej pociechy. Najczęściej stosowaną praktyką jest korzystanie z rodzinnego ubezpieczenia na życie. W takim scenariuszu dziecko jest współubezpieczonym. Oznacza to nic innego, jak wykupienie polisy na życie przez rodzica i rozszerzenie jej na młodszego członka rodziny. Płacimy wówczas jedną składkę.

Cały mechanizm działa analogicznie jak przy ubezpieczeniu na życie dla dorosłych. Do odebrania odszkodowania jesteśmy uprawnieni np. w przypadku śmierci dziecka (również z powodu nieszczęśliwego wypadku czy komunikacyjnego), a także np. poważnej choroby (co nie ma miejsca, jeśli wykupimy tylko polisę NNW). Rozszerzenie ubezpieczenia rodzinnego może dotyczyć jednak nie tylko ochrony dziecka, a dowolnego członka rodziny. To, ile osób może skorzystać z takiej polisy, zależy od konkretnego towarzystwa.

Rodzinne ubezpieczenie

Ubezpieczenie posagowe

Niektórzy rodzice chcą jednak, by ich dziecko nie tylko miało zapewnioną ochronę ubezpieczeniową, lecz także start w przyszłość z odłożonymi oszczędnościami. Polisą łączącą te dwie funkcje jest ubezpieczenie posagowe. Tak jak w przypadku polisy na życie całą składkę przeznacza się na późniejszą wypłatę odszkodowania po nastąpieniu określonych zdarzeń, tak przy ubezpieczeniu posagowym dzieli się ją na część oszczędnościową i część ubezpieczeniową.

Z tego typu polisą wiąże się zwiększenie składki i nie jest to najtańsza usługa na rynku. Jednak ma tę zaletę, że dziecko po ukończeniu 18. roku życia ma dostęp do zgromadzonych środków, które może wykorzystać w dowolny sposób. Jednym z ryzyk występujących w umowie o takie ubezpieczenie jest śmierć rodzica, jednak nie musi ona nastąpić, by dziecko mogło otrzymać pieniądze z części oszczędnościowej. Zazwyczaj im młodszą pociechę ubezpieczamy, tym niższą składkę możemy wynegocjować.