Ubezpieczenie dla uczniów

Beztroska zabawa czy nieuważne wykonywanie ćwiczeń podczas zajęć wychowania fizycznego może sprawić, że naszemu dziecku przydarzy się wypadek. Aby nie musieć ponosić wysokich kosztów leczenia czy rehabilitacji, warto wykupić ubezpieczenie dla uczniów. Na czym polega, co obejmuje, jaką ochronę oferuje i czy jest obowiązkowe? Sprawdź najważniejsze kwestie dotyczące ubezpieczenia dla dziecka.

Na czym polega NNW dla dziecka?

Ubezpieczenie szkolne, bo tak inaczej nazywana jest opisywana polisa, wcale nie odnosi się do wypadków lub urazów, do których doszło na terenie szkoły lub poza nią. Ubezpieczenie uczniów działa zarówno w roku szkolnym, jak i w wakacje czy ferie, a zadośćuczynienie będzie się należało Twojemu dziecku nawet jeśli przykra sytuacja przydarzy się poza murami placówki. Co do zasady, ubezpieczenie dla uczniów dotyczy wypadków na terenie całej Polski.

Polisa NNW, czyli od następstw nieszczęśliwych wypadków, uprawnia nas do otrzymania odszkodowania w wypadku powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu, wypadków, urazów czy śmierci dziecka. W zależności od konkretnej polisy, w ubezpieczeniu szkolnym występują rozmaite wyłączenia, o których przeczytasz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Uraz u dziecka

Ubezpieczenie uczniów – zakres ochrony

Polisa NNW oferowana jest dla dzieci niezależnie od wieku. Poza ubezpieczeniem dla uczniów, coraz więcej towarzystw ubezpieczeniowych proponuje także polisy dla przedszkolaków. Co ważne, nie są one obowiązkowe. Poszczególne placówki oferują grupowe ubezpieczenia NNW, jednak żaden uczeń nie jest zobligowany do korzystania z takiej oferty – rodzice mogą szukać dopasowanych polis indywidualnie.

Jaką dokładnie ochronę zapewnia ubezpieczenie dla dziecka? Taka polisa jest połączeniem ubezpieczenia zdrowotnego i na życie. Świadczenie będzie więc przysługiwać zarówno w przypadku śmierci dziecka, jak i np. złamania kości czy pobytu w szpitalu. W bardziej zaawansowanych i rozszerzonych polisach ubezpieczenia uczniów znajdziemy też takie ryzyka, jak np. zatrucie, porażenie prądem, oparzenie, odmrożenie czy amputacja kończyny. Oczywiście większy pakiet NNW oznacza wyższą cenę polisy. Co więcej, jeśli nasze dziecko wyjeżdża np. na zawody sportowe za granicę, rodzice powinni rozważyć wykupienie dodatkowej polisy zapewniającej ochronę poza Polską.

Ręka w gipsie

Przed czym nie ochroni ubezpieczenie uczniów?

Jak sama nazwa wskazuje, ubezpieczenie NNW, czyli od następstw nieszczęśliwych wypadków, nie zagwarantuje zadośćuczynienia we wszystkich przypadkach. Dziecku nie będzie się należało odszkodowanie, jeśli poważnie zachoruje – np. na nowotwór czy w wieku szkolnym zostanie wykryta choroba genetyczna. Taki zapis nie istnieje w OWU polisy dla ucznia. Zgodnie z definicją, nieszczęśliwy wypadek to wydarzenie nagłe, spowodowane przez zewnętrzną przyczynę.

Trzeba też podkreślić, że nie każdy uraz kwalifikuje się do otrzymania zadośćuczynienia z tytułu ubezpieczenia. I tak, złamanie kości będzie podstawą do wypłacenia środków, ale już skaleczenie, ponieważ nie spowoduje trwałego uszczerbku na zdrowiu – nie daje nam możliwości otrzymania odszkodowania.

Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, warto pamiętać o wyłączeniach. Towarzystwo nie wypłaci odszkodowania, jeśli do wypadku dojdzie w wyniku działania z premedytacją (np. podczas bójki), lub gdy dziecko będzie pod wpływem niedozwolonych substancji.