Kontakt
Nord Serwis Sp. z o. o.
87-100 Toruń, ul. Lubicka 16
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000028190, NIP 956-20-18-317,
Kapitał Zakładowy 50.000,00 zł